Kroužky 2021/2022

Milí rodiče,
Čekali jsme, jak se bude vyvíjet situace ohledně covidu a s ní spojenými opatřeními. Vše zatím vypadá dobře, a tak bychom Vám chtěli nabídnout kroužky pro Vaše ratolesti. Úhradu je nutno provést před první lekcí. Peníze budou vráceny na účet v případě vyhlášení mimořádných opatření a s tím spojenými uzávěry dětských aktivit. Z důvodu absence z Vaší strany se finance nevrací.
S kroužky začneme v říjnu, tedy od 4.10. a poslední lekce proběhnou do 17.12. 2021. Je možné se po telefonické domluvě domluvit na jednorázovém vstupu.
Druhé pololetí začne po novém roce. O termínech Vás budeme ke konci roku informovat. 
Fakturace Vám bude zaslána na email před začátkem lekcí.
Místo konání kroužků je u nás v DS, tedy Náměstí Přátelství 666 - prostory Lotty 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJE NA EMAIL skolkalotty@gmail.com NEBO NA ČÍSLE 734 124 224

MENSA S LOTTY

Pro děti od 4 do 6 let

Zábavnou formou rozvíjíme myšlení v různých oblastech (logika, kritické myšlení, slovní zásoba, zapojení pravé a levé hemisféry). Sledujeme známky nadání či talentu a snažíme se dítě podporovat. Poskytnout mu správné prostředí a dostatek informací, které potřebuje jeho bystrá mysl. Součástí programu je také cvičení a hlavně pobyty v přírodě za účelem podpory zvídavosti a zkoumání.

Kroužek bude probíhat každé úterý od 16 hod. do 17 hod.

První lekce 5.10. 2021 Cena 600 Kč za pololetí. Jednorázový vstup 100 Kč.

LOGOCVIČENÍ

Pro děti od 2 do 3 let

Kroužek, který není jen o logopedii, ale také o procvičování jemné a hrubé motoriky. Díky hře si děti procvičují mluvidla, sluchové a zrakové vnímání a rozšiřují si slovní zásobu. Děti se budou učit říkadla a básničky, číst si pohádky a povídat si o nich. Čeká na ně spousta zábavných a didaktických pomůcek a her. Jedná se o logopedickou prevenci, smyslem není napravovat těžší problémy s výslovností.

Kroužek bude probíhat každé úterý od 15 hod. do 15:45 hod.

První lekce 5.10. 2021 Cena 500 Kč za pololetí. Jednorázový vstup 100 Kč.

JUMPING

Pro děti od 4 do 6 let

Hravé cvičení pro děti na trampolínkách, které splňují normu bezpečnosti ČSN EN 71-14. Celá lekce nebude jen o skákání, ale také tancování, rytmice a hlavně protahování. Dítě si vytváří správné postoje a návyky na pohybovou aktivitu v životě. Díky měkkým dopadům šetří cvičení na trampolínách klouby a zároveň působí jako balanční plošina pro zpevnění a posílení svalů, které děti potřebují ke správnému držení těla.

Kroužek bude probíhat každý čtvrtek od 16. hod do 16:45 hod.

První lekce 7. 10. 2021 Cena 800 Kč za pololetí. Jednorázový vstup 100 Kč.

TVOŘIVÁ DÍLNIČKA

Pro děti od 4 do 8 let

Kroužek je zaměřen na klasické i netradiční výtvarné metody, které budou doplňovány kreslením a malováním. Děti se seznámí i s různými technikami a druhy materiálů, budou rozvíjet svoji fantazii, jemnou motoriku, kreativitu a učit se novým pracovním postupům. Snažíme se o to, aby děti měly z tvoření radost a byly hrdé na to, co vytvořily.

Kroužek bude probíhat každou středu od 16 hod do 17 hod.

První lekce 2.2. 2022 Cena 500 Kč za pololetí. Jednorázový vstup 100 Kč.

Vedoucí kroužku: Kristýna Kortusová Tel.: 774 615 508 e-mail: K-Kristynka@seznam.cz