Kroužky 2021/2022

Milí rodiče,
Čekali jsme, jak se bude vyvíjet situace ohledně covidu a s ní spojenými opatřeními. Vše zatím vypadá dobře, a tak bychom Vám chtěli nabídnout kroužky pro Vaše ratolesti. Úhradu je nutno provést před první lekcí. Peníze budou vráceny na účet v případě vyhlášení mimořádných opatření a s tím spojenými uzávěry dětských aktivit. Z důvodu absence z Vaší strany se finance nevrací.
S kroužky začneme v říjnu, tedy od 4.10. a poslední lekce proběhnou do 17.12. 2021. Je možné se po telefonické domluvě domluvit na jednorázovém vstupu.
Druhé pololetí začne po novém roce. O termínech Vás budeme ke konci roku informovat. 
Fakturace Vám bude zaslána na email před začátkem lekcí.
Místo konání kroužků je u nás v DS, tedy Náměstí Přátelství 666 - prostory Lotty 

V PŘÍPADĚ ZÁJMU NÁS KONTAKTUJE NA EMAIL skolkalotty@gmail.com NEBO NA ČÍSLE 734 124 224

MENSA S LOTTY

Pro děti od 4 do 6 let

Zábavnou formou rozvíjíme myšlení v různých oblastech (logika, kritické myšlení, slovní zásoba, zapojení pravé a levé hemisféry). Sledujeme známky nadání či talentu a snažíme se dítě podporovat. Poskytnout mu správné prostředí a dostatek informací, které potřebuje jeho bystrá mysl. Součástí programu je také cvičení a hlavně pobyty v přírodě za účelem podpory zvídavosti a zkoumání.

Kroužek bude probíhat každé úterý od 16 hod. do 17 hod.

První lekce 5.10. 2021 Cena 600 Kč za pololetí. Jednorázový vstup 100 Kč.

LOGOCVIČENÍ

Pro děti od 2 do 3 let

Kroužek, který není jen o logopedii, ale také o procvičování jemné a hrubé motoriky. Díky hře si děti procvičují mluvidla, sluchové a zrakové vnímání a rozšiřují si slovní zásobu. Děti se budou učit říkadla a básničky, číst si pohádky a povídat si o nich. Čeká na ně spousta zábavných a didaktických pomůcek a her. Jedná se o logopedickou prevenci, smyslem není napravovat těžší problémy s výslovností.

Kroužek bude probíhat každé úterý od 15 hod. do 15:45 hod.

První lekce 5.10. 2021 Cena 500 Kč za pololetí. Jednorázový vstup 100 Kč.

JUMPING

Pro děti od 4 do 6 let

Hravé cvičení pro děti na trampolínkách od firmy Jumping® Office, které splňují normu bezpečnosti ČSN EN 71-14. Celá lekce nebude jen o skákání, ale také tancování, rytmice a hlavně protahování. Dítě si vytváří správné postoje a návyky na pohybovou aktivitu v životě. Díky měkkým dopadům šetří cvičení na trampolínách klouby a zároveň působí jako balanční plošina pro zpevnění a posílení svalů, které děti potřebují ke správnému držení těla.

Kroužek bude probíhat každý čtvrtek od 16. hod do 16:45 hod.

První lekce 7. 10. 2021 Cena 800 Kč za pololetí. Jednorázový vstup 100 Kč.