ZÁPIS DO MŠ 2023/2024

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období 2.5. do 5.5. 2023.

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., je pro děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let, předškolní vzdělávání od 1. 9. daného roku povinné.

I. Fáze - Vydávání přihlášek

Vydávání přihlášek v období 1.4. – 30.4. 2023.

Předběžnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy je možné získat těmito způsoby:

 • elektronicky - Předběžnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání si můžete vyplnit ZDE

II. Fáze – Sběr žádostí

V termínu od 2.5. do 5.5. 2023 proběhne sběr žádostí.

Žádosti nelze přijímat předčasně, je nutné dodržet termín sběru žádostí, viz výše.

Dokumenty potřebné k zápisu:

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, včetně potvrzení od lékaře

2. Kopii rodného listu dítěte, na které bude uvedeno: "Já zákonný zástupce dítěte souhlasím s užitím rodného listu pro účely zápisu do MŠ Lotty." připojte Váš podpis.

3. Cizí státní příslušníci (mimo EU) předloží u zápisu: - platný trvalý pobyt na území ČR.

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – přihlášku doručit následujícími způsoby:

 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, na adresu: skolkalotty@gmail.com,
 • osobní podání (v MŠ Lotty v časech od 8:00 do 10:00),

O zaevidování Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání o přijetí budete informováni e-mailem na kontaktní adresu žádosti.

III. Fáze – Vyhodnocování žádostí

Od 20.5. 2023 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ Lotty.

 Výsledky přijímacího řízení budou uveřejněny na webových stránkách mateřské školy.

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Lotty:

 • věk dítěte,
 • absolvování povinných pravidelných očkování,
 • sebeobsluha (předpokládá se dopomoc),
 • motorické dovednosti odpovídající aktivitám MŠ (vycházka, pobyt na školní zahradě, výlet, apod.),

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.


V Českých Budějovicích dne 30.3. 2023

Zuzana Lovacká

ředitelka MŠ LottyMATEŘSKÁ ŠKOLA PRACHATICE

Od 1. září 2022 otevíráme třídu MŠ.

IČO: 17053234

nám. Přátelství 666, Prachatice 383 01

Kapacita: 15 dětí

Ředitelka MŠ: Zuzana Lovacká

Zřizovatel: Školka Lotty z.s. 

Pro více info nás můžete kontaktovat na čísle 734 124 224 a e-mailu skolkalotty@gmail.

Děti z našich dětských skupin jsou přijímány přednostně.  Přihláška


  Organizace školního roku 2022/2023

  • Školní rok začíná: ve čtvrtek 1. září 2022.
  • Podzimní prázdniny: 26. října a 27. října 2022 - běžný provoz
  • Vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 - 1.ledna 2023
  • Jarní prázdniny: 20. - 26. února 2023 - běžný provoz
  • Velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023 - běžný provoz
  • Zápis do MŠ: bude upřesněno
  • Letní prázdniny: bude upřesněno