PROJEKTY

Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu - Operační program Zaměstnanost. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci obce Prachatice a okolí. 


Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014541 Lotty I. podniková dětská skupina 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014840 Lotty II. veřejná dětská skupina

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014797 Naše I. spolková podniková skupina

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0014452 Naše II. podniková dětská skupina